Baigti projektai

2016 m.

2015 m. liepos – 2016 m. birželio mėn. Projektas "Pilietiškumo kompetencijų plėtojimas vykdant švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą" Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-007. Projekto partneris The European Wergeland Centre (Oslas, Norvegija). Projektas finansuotas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT08 "EEE stipendijų programa" lėšomis.

2015 m.

2015m. rugpjūčio - lapkričio mėn. vykdyta neformalaus suaugusiųjų švietimo programa „Taksi paslaugų teikėjų bendrųjų kompetencijų: komunikacinės ir konfliktų valdymo tobulinimas“. Finansuojama Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos

2014-2015 m. projektas „Teacher training in EDC/HRE – how to develop the ability of students to assess information from media and social network?“. Remėjas Europos Taryba.

2014 m.

2014 m. spalio - gruodžio mėn. vykdyti suaugusiųjų švietimo darbuotojų mokymai pagal programą Suaugusiųjų švietimo paslaugų tiekėjų andragoginių kompetencijų ugdymas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius (kodas 213000003). Partneriai: Vilniaus suaugusiųjų švietimo centras ir Vilniaus verslo kolegija. Remėjas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

2014 m. lapkričio mėn. dvi suaugusiųjų švietimo ekspertės vyko į The European Wergeland Center (Norvegija) užmegzti ryšius su šio centro darbuotojais ir aptarti būsimo projekto idėjos. Vizitą finansavo 2009-2014m. EEE finansinis mechanizmas, programa LT-08 „EEE stipendija programa“ dvišalio bendradarbiavimo fondas.

2013-2014 m. tarptautinis projektas Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education: Diversity of Approaches involving Belarus, Georgia, Lithuania and the Russian Federation. Pareiškėjas Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija. Parėmė Europos Taryba.

Sukurti produktai projektuose

Tarpkultūrinis supratimas

Vaikų globos įstaigų auklėtinių motyvacijos stiprinimo ir socialinių kompetencijų didinimo metodai

Vaikų globos įstaigų auklėtinių profesinės karjeros planavimo mokymo metodai

Vaikų globos įstaigų auklėtinių psichologinio atsparumo ugdymo metodai

Vaikų globos įstaigų auklėtinių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo metodai

Vaikų globos įstaigų auklėtinių teisinio raštingumo ir sveikos gyvensenos mokymo metodai

Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką: patirtis, rezultatai ir perspektyvos