Apie mus

Efektyviai veikianti nuo 1994 m. ir visuomenei apčiuopiamą naudą teikianti organizacija, jungianti savo gretose kompetentingus, iniciatyvius, atvirus naujovėms narius, grindžianti savo veiklą socialinės partnerystės ir bendradarbiavimo vertybėmis.
Bendradarbiavimo kultūros plėtojimas ir socialinės integracijos stiprinimas vaikų ir suaugusiųjų neformalaus švietimo būdais. Vienas svarbiausių mūsų darbo principų - mokyti konstruktyviai elgtis ir veikti konfliktinėse situacijose.

Kas yra konfliktų prevencija? Mes manome, kad tai:
• mokymasis, kaip veikti kartu
• ieškojimas naujų galimybių asmeninei bei organizacinei veiklai
• organizacijos perspektyvų numatymas
Konfliktų prevencija - tai ne konfliktų vengimas, o atviras, išsamus ir profesionalus pažinimas kelio, teikiančio naujas perspektyvas Jums ir Jūsų organizacijai.

Pagrindinės Asociacijos veiklos kryptys:
• projektinė veikla
• praktiniai seminarai
• mokymo programų kūrimas
• visuomenės švietimas - viešos paskaitos, publikacijos periodiniuose leidiniuose.
• konsultavimas - organizacijų vystymo, projektų rengimo klausimais
• konfliktų valdymas
• tarpininkavimas – sprendžiant sudėtingus konfliktus, kylančius asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime
• socialiniai tyrimai.

LKPA aktyviai vykdo projektinę veiklą, atlieka socialinius tyrimus, konsultuoja ir tarpininkauja. Turime sukaupę specializuotą biblioteką, daugiau nei dešimt bazinių mokomųjų programų.

Struktūra

Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija yra savanoriška, savarankiška visuomeninė organizacija. Asociacijos veikloje dalyvauja tikrieji nariai ir rėmėjai. Asociacijos nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, pareiškęs norą aktyviai dalyvauti jos veikloje, padavęs prašymą visuotiniam narių susirinkimui. Asociacijos rėmėju gali tapti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo pritariantis asociacijos veiklai.

Asociacijos valdymo struktūra: Visuotinis narių susirinkimas ir asociacijos vadovas – pirmininkas.

LKPA išleisti leidiniai